O nama

Udruga za promicanje kirurgije jetre, žučnih putova i gušterače – HPB je neprofitna, dobrotvorna udruga. Cilj Udruge je uspostavljanje i očuvanje bliskih odnosa između članova Udruge, hrvatskih i inozemnih kirurga koji se bave kirurgijom jetre, žučnih putova i gušterače te unapređivanje kirurgije jetre, žučnih putova i gušterače.