Djelatnosti

Udruga za promicanje kirurgije jetre, žučnih putova i gušterače – HPB je neprofitna, dobrotvorna udruga.

Cilj Udruge je uspostavljanje i očuvanje bliskih odnosa između članova Udruge, hrvatskih i inozemnih kirurga koji se bave kirurgijom jetre, žučnih putova i gušterače te unapređivanje kirurgije jetre, žučnih putova i gušterače.

  • Djelatnosti Udruge su:
    unapređivanje procesa liječenja poremećaja jetre, žučnih putova i gušterače u općenitom smislu riječi i specifično iz područja kirurškog liječenja bolesti i poremećaja jetre, žučnih putova i gušterače, razmjenom znanja, iskustava i ideja među svim članovima Udruge,
  • organiziranje stručnih i znanstvenih skupova, seminara, tečajeva itd.,
  • poticanje lokalnih sastanaka tijekom raznih nacionalnih konvencija,
  • razvijanje suradnje sa srodnim hrvatskim i inozemnim udrugama i institucijama,
  • izdavačka djelatnost iz područja djelatnosti Udruge, sukladno Zakonu,
  • informiranje javnosti o radu i postignućima Udruge.