Kontakt

Adresa

Av. Gojka Šuška 6,
HR-10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 41955043655
Matični broj: 02862131
Registarski broj: 21009186
Žiro račun: 2340009-1110519262
IBAN: HR71 2340 0091 1105 1926 2